Przegląd nowatorskich metod nauczania

O szkoleniu:
Zajęcia pozwalające na poszerzanie warsztatu metodycznego.

Czego nauczysz się podczas szkolenia:
• jaki wpływ na edukację ma polisnesoryczność,
• jak łączyć metody polisensoryczne w realizacji celu dydaktycznego,
• jakie są skuteczne mechanizmy zapamiętywania treści,
• jakie są najnowsze aktywne metody nauczania,
• jak je stosować.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Cena: 90 zł ( dla rad pedagogicznych lub grup nauczycieli do ustalenia).
Prowadzący: Magdalena Zalewska.